Rejestracja - Konferencja OLZON 2019

Przejdź do treści
XVI Konferencja OLZON  AUTYSTYCZNE STANY UMYSŁU
FORMULARZ REJESTRACYJNY
Koszty:
330 zł / studenci*: 280 zł,
Pracownicy Szpitala Babińskiego: 120 zł.
Pracownicy i studenci Wydziałów Lekarskiego oraz Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii – są zwolnieni z opłaty za samo uczestnictwo, natomiast można nabyć wybrane usługi:
  • materiały konferencyjne: 20 zł,
  • udział w lunchu i przerwach kawowych: 80 zł.

*studenci szkół wyższych oraz osoby szkolące się w psychoterapii.

Rejestrację zamykamy 31 sierpnia 2019.
Osobom decydującym się na udział w konferencji po tym terminie nie będziemy mogli zagwarantować dostępu np. do materiałów.

Prosimy zarejestrować się po dokonaniu wpłaty z tytułem "Konferencja OLZON 2019" na konto Fundacji Winida: 26 1540 1115 2111 6011 8284 0001
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) Fundacja im. B. Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej informuje, iż:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja im. Boguchwała Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej, 30-512 Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2.
II. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  prosimy kontaktować się z Zarządem Fundacji przy ul. Śliskiej 16, lok. 2 w Krakowie lub za pośrednictwem adresu e-mail: poczta@fundacjawinida.org.
III. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, oraz f Rozporządzenia Ogólnego, tj. na podstawie udzielonej zgody oraz w celu organizacji i realizacji Konferencji i wypełnienia przewidzianych prawem obowiązków oraz uprawnień Administratora (np. w celu dochodzenia roszczeń).
IV. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rejestracji oraz uczestnictwa w Konferencji.
V. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane lub udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
VI. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas organizacji i realizacji uczestnictwa w Konferencji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń.
VII. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.
VIII. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: konferencja@olzon2019.pl lub pocztą tradycyjną na adres: 30-516 Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2.
IX. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz do organizacji międzynarodowych, jak również nie będą podlegały profilowaniu.
X. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.

Potwierdzam, że zapoznałam(em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.


Zwykły uczestnik
Student, psychoterapeuta w szkoleniu
Pracownik Szpitala Babińskiego
Pracownik/ student Krakowskiej AkademiiTakNie


Faktury wyślemy drogą elektroniczną, nie będą wydawane w dniu konferencji.

Tak

Tak
Nie


* Pola, które należy wypełnić.

SZPITAL
Szpital - Ogród ma swoją już stuletnią historię.
Wybudowany już przed I Wojną Światową, swoją działalność zaczął pod koniec 1917 roku.
Strona szpitala: www.babinski.pl
OLZON
Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic istnieje od 2002 r. Specjalizuje się w stacjonarnej pomocy pacjentom z poważnymi zaburzeniami osobowości koncentrując się na psychoterapii w podejściu psychoanalitycznym.
Od 2004 r. zespół OLZON organizuje corocznie konferencje, których celem jest skupianie środowiska profesjonalistów, którzy zajmują się leczeniem i pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi.
Szczegółowe informacje o OLZON na stronie internetowej oddziału: olzon.babinski.pl
Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic
SZPITAL KLINICZNY IM. J. BABIŃSKIEGO W KRAKOWIE
Miejsce konferencji:
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
30-705 Kraków, ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1.
OLZON: tel. +48 12 652 43 17
konferencja@olzon2019.pl
26 1540 1115 2111 6011 8284 0001
OLZON
Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic istnieje od 2002 r. Specjalizuje się w stacjonarnej pomocy pacjentom z poważnymi zaburzeniami osobowości koncentrując się na psychoterapii w podejściu psychoanalitycznym.
Od 2004 r. zespół OLZON organizuje corocznie konferencje, których celem jest skupianie środowiska profesjonalistów, którzy zajmują się leczeniem i pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi.
Wróć do spisu treści